اهداف و ارزشهادر کشور ما، تولیدات کشاورزی و دامپروری، همواره از اهمیت بسزائی برخوردار بوده‌اند. به همین منظور، شرکت بازرگانی “کیمیا آورد فام” در راستای همکاری‌های علمی، فنی و بازرگانی با تولید کنندگان عرصه‌های پرورش دام و طیور و آبزیان، از تیمی فنی، متشکل از افراد متخصص بهره می‌برد و در حال حاضر دامپزشکان و مهندسین امور دام و کشاورزی متعددی در بخش های مختلف این شرکت مشغول به فعالیت می باشند.

کیمیاآورد معتقد است که فروش موفقیت آمیز محصولات، تنها از طریق گردآوری اطلاعات علمی و صحیح و سهیم کردن مشتریان در اطلاعات بدست آمده، انجام می‌پذیرد. در همین راستا این شرکت، تیم فروشی متشکل از افراد ماهر، آموزش دیده و مشتری مدار را شکل داده است.

برتری در بازار تنها از طریق برخورداری از آگاهی‌های لازم امکان‌پذیر خواهد بود. لذا یک دهه مطالعة بازار، در زمینه وسعت، تمایلات، پتانسیل‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوطه، رقبا، نقاط ضعف و قوت مرتبط و خواسته‌های مشتریان، از جمله پشتوانه‌های این شرکت محسوب می گردند.