KIMIAAVARD
Slide 1
Untitled-9
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

New Product

درباره ما

شرکت کیمیا آورد فام یکی از شرکت‌های پیشتاز در زمینه تولید داروهای دامپزشکی، انواع ضدعفونی کننده ها و محصولات آرایشی و بهداشتی است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ در زمینه های تولید، توزیع و انجام امور بازرگانی مربوط شرکت کیمیا آورد یکی از شرکت‌های پیشتاز در زمینه تولید داروهای دامپزشکی، انواع ضدعفونی کننده ها و محصولات آرایشی و بهداشتی است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ در زمینه های تولید، توزیع و انجام امور بازرگانی مربوط آغاز کرده  

شرکت کیمیا آورد یکی از شرکت‌های پیشتاز در زمینه تولید داروهای دامپزشکی، انواع ضدعفونی کننده ها و محصولات آرایشی و بهداشتی است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ در زمینه های تولید، توزیع و انجام امور بازرگانی مربوط آغاز کرده است آغاز کرده 

 

Scroll to Top